Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldig is voor alle landen van de Europese Unie.

Leena Joro, eigenaar / ZZP’er van de praktijk “freedom-to-be-you” (FTBY) aan huis, is de verantwoordelijke van deze privacyverklaring, idem voor het verzamelen en/of administratief verwerken van gegevens van de cliënten, die gebruik maken van het aanbod van de praktijk.
 
Contactgegevens

freedom-to-be-you
Galileïplantsoen 96 huis
1098 NC Amsterdam
www.freedom-to-be-you.nl

Tel : +31-6-45322487
Email : info@freedom-to-be-you.nl
KvK : 34339484

(Persoons)gegevens van cliënt

Hieronder op een rij een overzicht van de (persoons)gegevens die worden verzameld op een intakeformulier dat door de cliënt zelf wordt ingevuld tijdens de eerste ontmoeting (punten 01 t/m 07) en verder door FTBY / Leena Joro (punten 08 t/m 11).

1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. Skype-adres
5. Email-adres
6. Toestemming tot het versturen van (inhoudelijke) informatie
7. Toestemming tot het verwerken van gegevens
8. Datum sessie(s)
9. Type sessie met een trefwoord
10. Korte profielschets van de cliënt
11. Reden / plan/ uitkomst van de sessie(s)

Verwerking van gegevens

Alle gegevens worden verwerkt door FTBY en worden niet aan derden verstrekt, de factuur(gegevens) nagelaten. M.a.w. FTBY werkt met een externe boekhouder en heeft met deze een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Alleen gegevens (punten 01, 02, 08 en 09 van bovenstaande lijst) zijn terug te zien op een factuur die i.v.m. jaarboekhouding aan de boekhouder wordt verstrekt.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen gebruikt: Voor het leggen en onderhouden van contact Als basis voor het verlenen van de dienst / het houden van de sessie(s) Voor facturering / boekhouding Het versturen van (inhoudelijke) informatie

Beheer van cliënt gegevens

Beveiliging:

De gegevens van de praktijk “freedom-to-be-you” worden zowel digitaal als in mappen bewaard. De praktijk gebruikt iMac en deze is beveiligd met de apps van Mac tegen hacken en virussen. De gebruikte computer staat in een afgesloten ruimte en is alleen toegankelijk voor de eigenaresse met een persoonlijke inlogcode. De financiële administratie inclusief facturen aan cliënten, zoals ook de intakeformulieren worden ook in archiefmappen bewaard in dezelfde afgesloten ruimte die niet voor derden toegankelijk is.

Bewaartermijn gegevens:

A. Financiële gegevens worden voor minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard
B. Persoonsgegevens worden bewaard voor een niet vastgelegde termijn i.v.m. gebruik voor latere consulten/sessies, toch uiterlijk zolang de cliënt toestemming hiervoor heeft gegeven op het intakeformulier.
C. (Email)correspondentie – idem punt B

Rechten cliënt m.b.t. zijn/haar gegevens

Gegevens aanpassen, inzien, verwijderen en klachten:

De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen en/of te laten verwijderen. De cliënt heeft ook het recht om de eventuele eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. De cliënt heeft, zo nodig, het recht om ook een klacht in te dienen. Alle verzoeken omtrent het bovenstaande kunnen schriftelijk worden bekend gemaakt door middel van het sturen van een email naar: info@freedom-to-be-you.nl

Toestemming voor ontvangen (inhoudelijke) informatie:

De cliënt legt contact per mail of telefonisch met FTBY. Is het telefonisch dan bevestigt de cliënt per mail dat hij/zij verdere informatie wil ontvangen en/of er wordt telefonisch al meteen een afspraak gemaakt voor een sessie. De cliënt geeft in beide gevallen nogmaals wel/niet de toestemming voor het sturen van (inhoudelijke) informatie later door het invullen van het intakeformulier tijdens de eerste ontmoeting.

Intrekken van toestemming voor ontvangen (inhoudelijke) informatie:

Zolang de cliënt zijn/haar toestemming niet per mail terugtrekt blijft hij/zij aangemeld voor informatie en/of mailing. Onderaan iedere gestuurde e-mail door FTBY vindt men altijd een link via welke men het intrekken van de toestemming aan kan geven, waarna men per direct geen e-mail meer van FTBY ontvangt.

Cookies

Op de website www.freedom-to-be-you.nl staan geen cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 opgesteld en kan, zo nodig, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te checken.