Bewust-ZijnHet leven gebaseerd op het Nieuwe Bewustzijn staat voor mij gelijk aan: ‘het op elk moment en in elke situatie bewust zijn van wie ik werkelijk ben en ernaar te leven’. Ik ben zoals ieder ander ook is: een uiting van het alomvattende bewustzijn van het ‘Al wat is’. 
Ik ben van Mezelf bewust geworden en neem Mijzelf en mijn omgeving bewust waar. Dit doe ik niet alleen via mijn menselijke zintuigen, maar vooral via mijn intuïtie. Via mijn intuïtie ben ik bewust ‘in gesprek’ met mijn diepe innerlijke weten.
Mijn intuïtie is de uiting van mijn ware Zelf.  
Tot het moment van mijn bewustwording leefde ik op aarde vanuit maar een klein facet van mijn totale Zelf. Ik was me zeer beperkt bewust van mijn grotere bewustzijn en mijn essentie. Ik had tot dan toe alleen een klein deel hiervan geuit. Ik leefde uiterst beperkt, gebaseerd op vele overtuigingen en illusies die mijn leven bepaalden en mij tegenhielden. 
Door mijn proces van bewustwording, transformatie en zelfrealisatie ging mijn diepe zielsverlangen in vervulling: het verlangen om mijn ware Zelf, mijn essentie volledig uit te leven, het diep en onbeperkt ‘bewust-zijn‘ als mens op aarde in mijn volle (ziels)vrijheid.
* * *  
Het Nieuwe Bewustzijn gaat over het geleidelijk groeiende bewustzijn van ieder mens, over het ‘ware Zelf’. Dit is een proces van grote veranderingen in het (persoonlijke) leven, maar betekent ook transformatie op zowel individueel als op groter niveau. Stel je voor dat ieder mens een diepgeworteld, minder of meer bewust verlangen in zich draagt om de volledigheid van Zichzelf op aarde te ervaren. Met andere woorden:
Het verlangen van jouw ware Zelf is om Jezelf onbeperkt en eeuwig te ervaren, van Jezelf steeds bewuster te zijn in elke ervaring in jouw dagelijkse leven.  
Het Nieuwe Bewustzijn is op dit moment op wereldniveau zich alsmaar toenemende mate aan het ontvouwen en manifesteren: door ieder mens op de eigen unieke manier. Daarom dat ook jij aan het ontwaken bent tot het Nieuwe Bewustzijn! Dit proces leidt geleidelijk tot een steeds authentieker, bewuster en meer gebalanceerd leven met als uitgangspunt ‘het bewust zijn’ in alle dagelijkse keuzes en bezigheden. Ook jouw proces van ontwaken tot jouw ware Zelf is zich in steeds sneller tempo aan het ontvouwen. Door jouw uiteenlopende ervaringen op aarde wordt je telkens bewuster van ‘wie je werkelijk bent’, van jouw unieke (ziels)bewustzijn. Jij bent hier niet om van jouw ervaringen te leren maar kortom:
Jij bent op aarde om je te herinneren en vooral om het te ervaren, wie jij werkelijk bent: de unieke en krachtige schepper van jouw eigen werkelijkheid!