VerbindingBewust adem ik dagelijks naar mijn Bron, naar Mijzelf, naar de Balans en Vreugde – naar mijn ware staat van Zijn. Door bewust te ademen ben ik onmiddellijk in verbinding met mijn ware Zelf. In deze staat werkt het uiten van mijn ware Zelf heel simpel: in elke ademhaling ben ik gelijk in een bewuste, geïnspireerde expressie van Mezelf op aarde. In elke ademhaling kies ik dan ook bewust voor het leven met alles erop en eraan.
Elke bewuste keuze van mij is mijn schepping en gelijk ook mijn ervaring.  
Door bewust te kiezen schep ik uit de innerlijke rust, balans en inspiratie. Dit betekent zonder angst of beperkingen, zonder uitgestippelde doelen of plannen en/of het willen hebben van iets. Ik schep om Mezelf te ervaren. Ik ben één geworden met mijn schepping, samengesmolten tot één geïntegreerd, soeverein geheel. Ik schep mee in de universele flow van het Leven, uit mijn unieke en ultieme (ziels)vrijheid van ‘Ik ben, die ik ben’.  
* * *  
Het leven werkt heel eenvoudig. Als jij in verbinding bent met jouw ware Zelf dan voel jij (levens)vreugde in je opborrelen. Wat apart is van deze vreugde is dat die onafhankelijk is van de menselijke gevoelens of emoties. Deze vreugde is vrij van goedkeuring en oordeel bijvoorbeeld als iets menselijk gezien als positief/negatief of leuk/minder leuk bestempeld wordt. Vreugde is ook vrij van de vraag waarom. In de staat van vreugde omarm je het Leven / Jezelf in zijn totaliteit, onvoorwaardelijk zonder een specifieke reden of aanleiding. Jij hebt het leven lief, omdat jij het kunt ervaren! De gewaarwording van (levens)vreugde gaat hand in hand met het ‘in verbinding zijn’ met Jezelf, met jouw diepe weten en de ervaring over Jezelf. Wanneer je in verbinding bent, ben je ook gelijk in de staat van (levens)vreugde.
Uit de diepe gewaarwording van Jezelf borrelt ware (levens)vreugde op: ‘Ik ben, Ik besta, Ik weet, Ik ervaar’!  
(Levens)vreugde is iets wat natuurlijk voor het (ziels)bestaan is. Er wordt niet voor niets over levensvreugde gesproken: vreugde over het Leven! Vreugde om het ‘leven te zijn’ en vreugde om het ‘leven te ervaren’. ‘Het zijn’ en ‘het ervaren’ bewegen onophoudelijk van de ene staat naar de andere: van het bewust zijn wie Jij bent naar het bewust ervaren van wie Jij bent en andersom. Dat is de energie van het ‘zijn en worden’ in een vreugdevolle dans met elkaar. Hoe meer je uit jouw ware (ziels)vrijheid leeft, des te diepere (levens)vreugde zal je ervaren.
De (levens)vreugde is het verbindende element tussen jouw ware Zelf en jouw authentieke expressies op aarde.